MİSYON ve VİZYON

  • Ülkemizde doğal gaz talebinin arttırılması
  • Dışa bağımlılığın getirebileceği risklerin önlenebilmesi
  • Talep fazlasının depolanarak ekonomimize katkı sağlanması
  • Olası bir kesinti durumunda bu depolama tesisleri sayesinde ülkenin doğal gaz ihtiyacı geçici süreyle sağlanarak yaşanan krizin rahatlıkla atlatılabilmesi
  • Elektrik enerjisi üretimi, sanayi ve konuttaki kullanımların sürekli, güvenilir, yüksek verimli ve düşük maliyetli sağlanması
  • Ulusal ve bölgesel çapta ekonomik ve sosyal fayda sağlanması
  • Dünyada doğalgaz fiyatlarındaki mevsimsel değişikliklerden faydalanarak ülkemize ucuz doğal gaz arzı sağlanması
  • Ülkemizin stratejik anlamda sürdürdüğü enerji politikalarına katkı sağlanması