PROJE FAYDALARI

  • Yapılan sismik etütler ışığında, doğal gazın depolanması için uygun olan ve dünyada da kabul görmüş yeraltı tuz tabakalarının, proje sahası içerisinde uygun kalınlık, derinlik ve miktarda olması,
  • Proje Sahası’nın bölgedeki Adana-Tarsus 40 inçlik BOTAŞ Doğal Gaz Boru Hattı’na yakın olması,
  • Yeraltı tuz kavernalarının oluşturulması için eritilme işleminde (Liç) gerekli olan tatlı su ihtiyacını karşılamak için gerekli su kaynaklarının yakında ve yeterli olması,
  • Kara, deniz ve hava ulaşım hatlarına yakın olması,
  • Tesis çevresindeki imisyon değerlerinin mevcut hava şartlarında yasal limitleri sağlaması,
  • Ticari uygunluğu (fiziksel ve altyapı yatırımlarının büyüklüğü ve arazi maliyetlerinin ekonomik olması),
  • Uygun iklim özelliklerine sahip olması,
  • Proje Sahası’nın topografyası ve rakımının depolama tesisi kurulumuna elverişli olması,
  • Adana-Mersin Bölgesinde 2016 yılı istatistikleri (Kaynak: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2016) sonuçları ve bölgede yapılan gözlemler itibariyle bölgede yerel işgücü imkanının yüksek olmasıdır.