PROJE LOKASYONU

Proje sahası, Akdeniz bölgesinde Mersin İli Tarsus İlçesi Ağzıdelik, Alifakı, Baharlı, Ballıca, Çatalca, Hacıbozan, Kocaköy, Nemiroğlu, Zübeyir, Yüksekköy Köyleri civarında yer alacaktır. Proje’de yer alacak tuzlu su deşarj boru hattının bir bölümü Adana ili Karataş İlçesi Tabaklar Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Önerilen Proje için seçilen saha, Tarsus ilçesine kuşuçuşu 11,5 km, Mersin il merkezine yaklaşık 36 km, Adana il merkezine yaklaşık 28 km uzaklıktadır.

Proje Sahası’na en yakın ve en elverişli su kaynağı Seyhan Nehri olup kavernaların oluşturulması için gerekli olan suyun alınacağı su alma istasyonundan Ballıca İstasyonu içinde kurulacak eritme istasyonuna kadar yapılacak olan boru hattı uzunluğu yaklaşık 19,5 km’dir. Ballıca Kompresör ve Eritme İstasyonundan Akdeniz’e yönlenen tuzlu su deşarj hattının uzunluğu yaklaşık 22 km’dir (deniz içinde devam edecek kısım yaklaşık 1,5 km’dir)

Proje için düşünülen kaverna sahası Adana-Mersin (D 400) karayolunun 4,5-5 km güneyinde kalmaktadır. Söz konusu projenin yeryüzü tesislerinin gerçekleştirileceği alan yaklaşık 113.000 m2’dir (Kocaköy İstasyon Alanı, bu istasyona ait tahliye baca alanları, öngörülen Kaverna Giriş-Çıkış alanları ve Toren Doğal Gaz Depo ve Madencilik A.Ş ile ortak kullanılması planlanan Su Alma İstasyonu, ve BOTAŞ Pig İstasyonu da dikkate alınarak).