PROJE TEKNOLOJİSİ

Kaverna Giriş-Çıkış alanlarından yapılacak yatay/dikey sondajlar ile yeraltı tuz yataklarına ulaşılması planlanmaktadır. Eşzamanlı yapılması düşünülen Toren Doğalgaz Depolama ve Madencilik A.Ş.’ye ait Tarsus – Yenice Yeraltı Doğalgaz Depolama Projesine ait Ballıca Eritme İstasyonundaki pompalar ve tatlı su boru hatları ile Kaverna Giriş-Çıkış alanlarına yönlendirilmiş seyhan nehrinden alınan tatlı su, açılmış olan sondaj noktalarından yeraltına yönlendirilerek tuz yataklarının eritilmesi sağlanacaktır. Çıkacak tuzlu su yine Ballıca Eritme istasyonundaki pompalar ve tuzlu su boru hatları ile Akdenize deşarj edilecektir. Oluşturulan Kavernalara Kocaköy İstasyonundaki kompresör ve yönlendirilecek doğal gaz hatları ile gazın depolanması veya depolanan gazın tekrar kullanılabilmesi sağlanacaktır.